Tjenester

Mosjøen Bygg AS utfører oppdrag og tjenester innen følgende områder:

  • Tømrerarbeid, nybygg og restaurering
  • Forskaling, armering og betongarbeid
  • Betongsaging og kjerneboring
  • Betongrehabilitering
  • Stillasmontering
  • Totalentrepriser og delentrepriser
  • Prosjektering og utarbeidelse av beskrivelser iht NS3451 og NS3420

Sammen med flere gode samarbeidspartnere kan vi også tilby arkitekttjenester, kalkulasjon,
rør-, elektro- og ventilasjonsarbeider.